ارزش، قلب محتواست

جمله زیر را به عنوان تعریف بازاریابی محتوا در نظر بگیرید:

 

انتقال اطلاعات مرتبط و ارزشمند به مخاطبان هدف(targeted audience) با هدف ایجاد یا تغییر رفتاری در آنها.
(تعریف بالا از سوی موسسه CMI ارائه شده است)

 

مجددا به تعریف بالا برگردید ولی این بار کلمات مرتبط و ارزشمند را حذف کنید. بار دیگر کلمه هدف را نیز حذف کنید. حالا به تعریف جدید بنگریم:

 

اطلاعاتی که با هدف ایجاد یا تغییر رفتاری خاص به مخاطبان انتقال می باید.

 

این همان تعریف ناقصی است که اکثر سازمان ها در توهمات خودشان از بازاریابی محتوا در ذهن دارند.

 

مصداق های تعریف نادرست اخیر در کشور ما به وفور یافت می شود؛ کافی است سری به پیام های تبلیغاتی که به موبایلتان ارسال شده است بزنید. پر است از محتوایی که نه نامی از شما دارند، نه نشانی از ارزش و نه دلیل موجهی برای این که چرا برای شما ارسال شده اند.

 

درست در زمانی که شرکت های بزرگ دنیا مثل کوکاکولا، ردبول، لکسوس و …. (این لیست سر دراز دارد!) امپراطوری تولید محتوای ارزشمند بنا کرده اند، بنگاه های داخلی عاجز از تولید هرگونه محتوایی هستند؛ چه برسد به محتوایی ارزشمند که برای مخاطبانشان خلق شده باشد.

 

در کوران کژفهمی از مفهوم بازاریابی محتوا،  نگرش متفاوت شما نسبت به محتوا می تواند برتری شما را بر رقبایتان رقم بزند.

 

بدون نظر

12

نظر شما چیست

یک × سه =