واحد بازاریابی محتوا

هسته ای نیرومند که ارزش خلق می کند

 

اگر می خواهید از پتانسیل های بازاریابی محتوا در سازمان یا شرکت خود استفاده کنید، واحد بازاریابی محتوا (Content Marketing Unit) یک راه حل موثر است.

واحد بازاریابی محتوا، مجموعه ای در دل شرکت یا سازمان شماست که مسیٔولیت معرفی کسب و کار و محصولات شما را –به روش محتوایی- بر عهده دارد. مجموعه ای که در مدت زمان معینی به تدریج قلب فعالیت های بازاریابی و تبلیغات شما خواهد شد.

 

سرمایه گذاری در واحد بازاریابی محتوا، در واقع سرمایه گذاری در تاسیس یک رسانه برای کسب و کار شماست. رسانه ای که تنها مالک آن، خودتان هستید.

 

پس از آن که تصمیم به ایجاد واحد بازاریابی محتوا گرفتید، آنچه نیاز دارید طرحی برای راه اندازی این واحد است. این طرح باید نقشه راهی را به دست شما دهد که بتوانید با آن، گام های عملیاتی خود را حساب شده و اصولی بردارید.

کارما، در سه مرحله “طرح راه اندازی واحد بازاریابی محتوا” را در اختیارتان قرار میدهد:

  • مطالعه محصول، بازار، مشتریان کسب و کار شما
  • تدوین استراتژی بازاریابی محتوا، تخصیص منابع و فرآیندها
  • ارایٔه طرح اجرایی و عملیاتی: ساختار سازمانی، ملزومات، نیروی انسانی و ارزیابی عملکرد ، نظام گزارش دهی و …

 

پس از ارایٔه طرح راه اندازی، تا زمانی که واحد بازاریابی محتوا در کسب و کار شما شروع به کار کند، کارما در کنار شما خواهد بود.