استراتژی محتوا Tag

کسب و کارها سلاطین تازه محتوا هستند؟ (قسمت دوم)

در قسمت اول این مقاله گفتیم که کسب و کار ها به تدریج جا پای رسانه ها گذاشته اند و حتی کار رسانه را بهتر از خود رسانه انجام می دهند. و در آخر مهمترین و موثرترین تفاوتی را که کسب و کارها ایجاد کرده اند، راه اندازی سیستم بازاریابی محتوا…