کسب و کارها Tag

کسب و کارها سلاطین تازه محتوا هستند؟ (قسمت اول)

صنعت رسانه این روزها در حال تجربه تغییرات عمیقی است. رقابتی که تا دیروز برای اهالی این صنعت شفاف بود و به راحتی می شد آن را تشخیص داد و برایش نسخه ای پیچید، اکنون کل زمین بازی رسانه را احاطه کرده است.   بی شک اینترنت عامل مهمی در…