زمان بیشتری برای بازاریابی داخلی بگذارید

بازاریابی داخلی(Internal Marketing) چیست که دن شولتز -از محققان دانشگاه نورث و پدر بازاریابی یکپارچه- اهمیت آن را اگر نه بیشتر از بازاریابی خارجی یک سازمان، همپا و هم ارزش…

محتوای سودمند، مشتری وفادار می سازد

قیمت رقابتی، کیفیت عالی محصول، دسترسی آسان و خدمات عالی. هدف اکثر کسب و کارها ارائه این مزیت ها و مزیت هایی ازین دست به مشتری است. اگرچه این مزایا…

بازاریابی محتوا چیست؟

و چرا لازمش دارید چرا باید از بازاریابی محتوا بدانید؟ چون با استفاده از آن در کسب و کار خود، می توانید یک مزیت مهم را در رقابت با دیگر…
فهرست