پایه های تفکر کارما

سه کتابی که فرهنگ و فکر ما را ساختند “آورده‌اند جانمایه روزگار چیزی است که بازگشت به آن شدنی نیست…. یک سال نیز، از همین رو تنها بهار یا تابستان…

عبور از بحران

بحران فرصتی است سوار بر بادهای ویرانگر – ضرب المثل چینی قبل تر گفتیم که رفتار خریداران تغییر کرده است و به علت این تغییر فضای بازاریابی سنتی و تبلیغات…

به ظرافت ظریف

1 + 5 درسی که باید از جواد ظریف آموخت افرادی که به قله های مرتفع صعود کرده اند خوب می دانند قدم های آخری که به قله می رسد سخت ترین…

پستچی همیشه دوبار زنگ نمی زند

خریدارشناسی و کسب و کار “داروینیسم عصر حاضر تکامل رفتار خریداران است در زمانه ای که جامعه و تکنولوژی سریعتر از قدرت تطابق شرکت ها رشد می کند” –برایان سولیس…

…و سرانجام کارما متولد شد.

همی دور مانی ز رسم کهن براندازه باید که رانی سخن بیندیش و این را یکی چاره جوی سخن های خوب و به اندازه گوی – فردوسی اگر سالها پیش…
فهرست